top of page

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nedir?

Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kayıpların önlenmesi çin gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere ‘’Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu’’ denir.  İşletme sorumluluğunu üstlenecek mühendislerin EMO tarafından verilen ‘’Elektrik Y.G. Tesisleri İşletme Sorumluluğu’’ ve SMM belgesine sahip olması gereklidir.

Yüksek Gerilim İşletme Neden Yapılır?

1 kV’un üzerindeki tesisler doğru kurulamadığında ve işletilemediğinde can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşırlar. Bu nedenle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Mühendisleri Odası, riski azaltmak ve tesis güvenliğini artırmak için bazı yasal düzenlemeler yapmışlardır. 1 kV’un üstündeki Yüksek Gerilim Tesislerinin İşletme Sorumluluğunu üstlenen elektrik mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı resmi gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Bu Yönetmelik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun hükümlerine dayandırılarak yasal ve zorunlu hale getirilmiştir.

Çağöz Mühendislik, uzman kadrosunda bulunan SMM sertifikası ve yüksek gerilim tesisleri işletme sorumluluğu tescil belgesi sahibi elektrik-elektronik mühendisi ile elektrik yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti de gerçekleştirmektedir.

yüksekgerilimhavaenerjihattı.jpg
yüksekgerilimtrafosu.jpg
yüksekgerilimişletmesorumluluğusözleşmes

 Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi Nedir?

  Yüksek gerilim işletme sorumlusunun görevleri Trafo  hizmet sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kısaca şu şekildedir:

  Trafo Hizmet Sözleşmesi kapsamında sorumluluk hizmetini ifa edebilecek olanların kimler olduğuna dair tanımı ile,

   Hizmet talebinde bulunanlar ile hizmeti ifa edenlerin sorumluluklarını açıkça belirtir ve trafo sorumluluğu hizmet sözleşmesi ile bu hususları yasal güvence altına alır.

Yukarıda özetlenmiş kurallar bütünü ile yüksek gerilim sahasında yapılacaklar ve trafo merkezlerinin sağlıklı sorunsuz çalışmasını sağlayacak adımlar açıkça belirtilmiştir.

Hizmet sözleşmesinin tam metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

 Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nasıl Yapılır?

  • İşletme sorumlusu görevi üstlenmesini takiben mevcut yüksek gerilim tesislerini denetler, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirler ve durumu işletme sahibine rapor eder.

  • Belirlenen işletme personelinin eğitimini yaptırır ve herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alır.

  • Yüksek gerilim Tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak yüksek gerilim Hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlar.

  • Manevra yönergelerini hazırlayarak işletme personeline imza karşılığında verir.

  • İşletmelerde gereken manevralar, işletme sorumlusu tarafından yapılır yada kendi gözetimi altında ve sorumluluğunda sorumluluğu kendine ait olmak üzere yetkili bir işletme personeli tarafından yapılabilir.

  • İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında açmanın değerlendirilerek gerekli manevraların yapılası işletme sorumlusunun talimatıyla gerçekleşir.

  • İşletmelere ilişkin topraklama tesislerini, işletme çalışma koşullarına ve Elektrik Tesisleri’nde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre düzenli aralıklarla veya gerektikçe yapılmasından sorumludur.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Belgesi Geçerlilik Süresi

  Kısaca değindiğimiz sözleşmeler her yılın Aralık ayının son günü (31.12.—-) tarihinde sona ermektedir.

İmzalandığı tarih itibari ile yürürlüğe giren sözleşme maddelerinde o yıl için belirlenmiş ücretler ve ödeme tarihleri de açıklanmıştır. Aşağıda gerekli bilgilere yer verilmektedir. Trafo merkezleri için işletme sorumluluğu ihtiyaçlarınız karşılamak ve doğru kalitede hizmet almak için ÇAĞÖZ MÜHENDİSLİK ile iletişime geçebilirsiniz.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Cezası

  Yüksek gerilim tesislerinin işletilmesi ve gerekli bakım protokollerinin yerine getirilmesi yasal bir zorunluluktur. Bu konudaki cezalar enerji piyasası düzenleme kurumu (EPDK) tarafından güncellenmektedir. Bununla beraber elektrik iletim ve dağıtımından sorumlu elektrik enerjisi tedarik eden kuruluşlar trafo işletme sorumluluğu sözleşmesi yapmayan firmalara yaptırımlarda bulunmaktadırlar.

Bu yaptırımlar genel olarak hizmetin durdurulması şeklinde olmakla birlikte para cezası ve diğer işletme engellemelerini de kapsamaktadır. 

bottom of page