top of page

Faraday kafesi

Faraday Kafesi ile korunmak için, korunacak bina bütün tali kısımları ile birlikte binanın en yüksek yerlerinden toprağa kadar sürekli ve kesintisiz iletken bir yol teşkil edecek şekilde sarılacaktır. Yatay bağlantılarla tamamlanan iletkenlerin oluşturduğu birçok yakalama ucuna sahip bu kafes, A ve B tip olarak tesis edilmiş bir topraklama sistemine bağlanacaktır.
Yıldırımdan korunma tesisatları yıldırım risk raporuna göre hazırlanacak projeye uygun şekilde tesis edilecek, hazırlanacak yıldırım risk raporu için koruma düzeyi Tablolardan esas alınarak belirlenecektir.
Faraday kafesi sistemi; yakalama uçları, iniş iletkenleri ve topraklama sisteminden meydana gelmektedir. Franklin çubuğu ve Faraday kafesi uygulaması için, koruma düzeylerinde bu tesisatlara karşı gelen kriterlere uygun olacaktır.
Topraklamanın genel kütlesine bilerek veya tesadüfen bağlanmış olan ana çatı üzerinde veya üst tarafındaki bütün metal çıkıntılar, yakalama uçları sistemi ile bağlanmalı ve sistemin bir bölümünü teşkil etmelidir. Yapının bazı bölümlerinin yükseklikleri, önemli miktarda değişiyorsa alçak bölümler için gerekli yakalama ucu veya yakalama uçları sistemi, kendi iniş iletkenine bağlanmasına ek olarak yüksek bölümlerin iniş iletkenlerine de bağlanmalıdır.

Çağöz Mühendislik, uzun yıllar içinde elde ettiği tecrübe ile paratoner tesisi kurulumu, paratoner tesisi bakımı, paratoner tesisi onarımı, paratoner tesisi ölçüm ve raporlama, Paratoner Direnci Ölçümü ve İmalat Kontrolü hizmetlerini uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde sürdürmektedir. Daha fazla bilgi almak ve teklif almak için iletişime geçebilirsiniz.

 Yakalama ucu (Franklin çubuğu) Nedir?

Franklin çubuğu veya yakalama ucu sistemleri olarak bilinen bu yöntem basit bir metal uç, iniş iletkeni ve topraklama bölümlerinden oluşan bir yıldırımdan korunma yöntemidir. Genelde kule tarzı yerlerin yıldırımdan korunmasında kullanılan yöntemde sabit bir koruma açısı ile belirlenen bir alan korunabilmektedir. Uygulama yerleri:
• Küçük Tabanlı Kule Tarzı Yapılar
• Cami Minaresi, Deniz Feneri, Nöbetci Kulübesi v.b.
• Faraday Kafesli Yapılarda Özel Nokta Koruması
• Baca çıkıntıları, Özellikle düz çatılardaki cihazlar, Asansör kuleleri v.b…

cagoz_elektrik_topraklama_paratoner_3.jp
CAGOZ_elektrik_topraklama_paratoner_4.jp
cagoz_elektrik_topraklama_paratoner_5.jp

E.S.E. sistem (aktif) Paratonerleri

Radyoaktif paratonerlerin yasaklanmasıyla, bu paratonerlerin yerini E.S.E. (Aktif) Paratonerler almıştır.
Elektrostatik Aktif Piezoelektrik Kristalli Franklin France Paratoneri:
Franklin France paratoneri birçok yönden üstündür. Piezoelektrik kristal, tabiatta doğal olarak bulunan bazı madenlerden üretilirler. Bu nedenle de yıldırım deşarjlarından etkilenmezler ve dolayısıyla da bakım gerektirmezler. Hem pozitif hem de negatif yıldırım deşarjına karşı korunmalıdır. Montajsız veya montajlı test edebilme imkanı vardır. Fransız Atom Enerjisi Kurumu tarafından tasarımı gerçekleştirilmiş ve bu kurumdan patentlidir. 25 yıl çalışırlık ve paslanmazlık garantisinin yanında en önemli özelliği, yağmur ve elektrik deşarjından hiç etki görmemesi ve dolayısıyla bozulmamasıdır.

bottom of page