top of page

Elektrik Projeleri ve Müşavirlik

Elektrik proje ve mühendislik çalışmaları yatırımın tüm inşaat faaliyetleri ile koordinasyon içerisinde uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda elektrik proje hizmetini verecek firmanın daha önceden kurulum süreçlerinde deneyim sahibi olması yatırımın hızını ve kalitesini arttıracaktır.

Projeler yapılacak tesisatların tümünü koordine edecek, yatırım ekonomisi, zaman ekonomisi, aşırı enerji tüketimi, global ısınma gibi parametreleri ön planda tutmak ve gelecekte kullanılacak teknolojilerle geliştirilmesine imkan sağlayacak tedbirlerin alınmasını da kapsamalıdır.

Elektrik proje hizmetleri içerisinde Kuvvetli Akım Projeleri, Zayıf akım projeleri ve Enerji santralleri projeleri oluşturma ve uygulama çalışmalarını sunmaktayız.

Öncelikli olarak elektrik proje ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirirken yatırımın ihtiyaçlarını eksiksiz belirleyerek beklentileri doğru şekilde yönlendirmek ve elde edilecek gerçek yapının karakteristiğini ortaya koyabilmek gerekiyor.

Her bir yatırım inşaat uygulaması kapsamında farklı özelliklere sahip olduğundan elektrik proje ve mühendislik faaliyetleri de birbirinden çok ayrılabilmektedir.

Konut ve benzeri yaşam alanı inşaatları mimariyi destekleyici elektrik sistemleri projelendirmesi öne çıkarken, hastane ve benzeri sağlık tesislerinde hijyen ve güvenliği sağlayacak ekipmanların kullanılacağı elektrik sistem projelendirmesi daha önem arz etmektedir.

Elektrik proje ve mühendislik hizmetleri içerisinde Kuvvetli Akım Projeleri, Zayıf akım projeleri ve Enerji santralleri projeleri gibi başlıklara ayrıldığı gibi yatırımın inşaat alanı saha koşullarına göre de  yüksek gerilim enerjisinin tesise ulaştırılması için gerekli olan kazı ve yapı çalışmaları da onlarca iş kalemine ayrılmaktadır.

Bu nedenle Elektrik proje ve mühendislik hizmetleri gerçekleştirirken temel inşaat saha uygulamaları ve kazı çalışmaları başlamadan önce yüzey koşullarının da incelenmesi gerekmektedir.

elektrik-proje-1024x609.jpg

Kuvvetli Akım Elektrik Projelerinin Tasarımı ve Çizimi

 • Priz Tesisatı Projesi,

 • Aydınlatma Sistemi Projesi,

 • Topraklama Sistemi Projesi,

 • Yıldırımdan Korunma (Paratoner, Faraday Kafesi) Sistemi Projesi,

 • Alçak Gerilim Enerji Dağıtım Sistemi Projesi,

 • Orta Gerilim ve Trafo Merkezi Tesisatı Projesi,

 • Jeneratör Projesi,

 • Cephe Aydınlatma Projesi,

 • Çevre Aydınlatma Projesi,

 • Güvenlik Tesisatı Projesi,

 • Kompanzasyon Tesisatı Projesi,

 • Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) ( UPS ) Projesi,

 • Özel Sistem ve Tasarımların Projeleri.

Zayıf Akım Elektrik Projelerinin Tasarımı ve Çizimi

 • Kamera Yerleşim (CCTV) Projesi,

 • Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi Projesi,

 • Telefon Sistemi Projesi,

 • Data – Network Sistemi Projesi,

 • Kartlı Geçiş ve Geçiş Kontrol Sistemi Projesi,

 • Seslendirme ve Anons Sistemi Projesi,

 • Hırsız İhbar ve Güvenlik Sistemi Projesi,

 • Televizyon ve Uydu Sistemi Projesi

 • Diyafon Sistemi Projesi,

 • Özel Sistem ve Tasarımların Projeleri.

Elektrik Pano Projelerinin Tasarımı ve Çizimi

 • Elektrik Dağıtım Panosu Tasarımı ve Proje Çizimi,

 • Yükleme Cetvellerinin Hazırlanması,

 • Kolon Şemaları ve Tek Hat Projelerden Üç Hat Pano Projelerinin Oluşturulması,

 • Şebeke ve Kumanda Hatları için Elektrik Panolarının Tasarımı ve Proje Çizimi,

 • Elektrik Pano Görünüş Projelerinin Çizimi,

 • Elektrik Panosu Yerleşim Planı Oluşturulması,

 • Ana Dağıtım Panosu Projesinin Tasarımı ve Proje Çizimi,

 • Aydınlatma Panosu Projesinin Tasarımı ve Proje Çizimi,

 • Motor Kumanda Kontrol Panosu (MCC) Projesinin Tasarımı ve Proje Çizimi,

 • Kompanzasyon Panosu Projesinin Tasarımı ve Proje Çizimi,

 • Özel Pano Projelerinin Tasarımı ve Proje Çizimi.

Malzeme Listelerinin Oluşturulması

 • Uygulama malzemelerin listelerinin hazırlanması ve Birim Fiyat analizine göre keşif bedeli çıkartılması

Proje Tipleri ;

 • Öneri Projeleri,

 • Ön Proje,

 • Röleve Projeleri,

 • Değişiklik (Tadilat) Projeleri,

 • Üretim (imalat) Projeleri,

 • Uygulama Projeleri,

 • Son durum (As-Built) Projeleri,

 • Ruhsat projesi,

 • Detay Projeleri.

elektrik-proje-ve-tahahhüt.jpg
bottom of page